CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư Sửa đổi , bổ sung thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và Thuế nhâp khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
Số hiệu 08/2014/TT-BTC Ngày ban hành 23/06/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 23/06/2014
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực