CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T giai đoạn từ 01/01/2008 - 21/12/2009
Số hiệu 8344/BTC-TCHQ Ngày ban hành 24/06/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 24/06/2014
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực