CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa lãnh thổ Việt Nam
Số hiệu 15/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 13/05/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 13/05/2014
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực