CHI TIẾT VĂN BẢN
Thuế NK xăng dầu trong phương tiện tự hành
Số hiệu 7879/BTC-TCHQ Ngày ban hành 13/06/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 13/06/2014
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực