CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng
Số hiệu 7382/BTC-TCHQ Ngày ban hành 04/06/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực 04/06/2014
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực