CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
Số hiệu 1682/CV-UBT Ngày ban hành 31/03/2004
Loại văn bản Ngày hiệu lực 31/03/2004
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng