CHI TIẾT VĂN BẢN
Sử dụng biên lai thu tiền phạt và giá bán tem miễn thuế
Số hiệu 7928/TCHQ-TVQT Ngày ban hành 20/12/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực 20/12/2013
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực