CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Số hiệu 127/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 15/10/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực 15/10/2013
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng