CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định 114/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật
Số hiệu 114/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 03/10/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực 03/10/2013
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng