CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử phạt VPHC
Số hiệu 4036/TCHQ-PC Ngày ban hành 17/07/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực 17/07/2013
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực