CHI TIẾT VĂN BẢN
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Số hiệu 95/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 29/01/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực 29/01/2013
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng