CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu 19/2012/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 28/12/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực 28/12/2012
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng