CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
Số hiệu 08/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 10/01/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực 10/01/2013
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng