CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử phạt chậm nộp hồ sơ thanh khoản
Số hiệu 7247/TCHQ-PC Ngày ban hành 25/12/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực 25/12/2012
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực