CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Số hiệu 215/2012/TT-BTC Ngày ban hành 10/12/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực 10/12/2012
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng