CHI TIẾT VĂN BẢN
BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Số hiệu 1088/2006/QĐ-BKH Ngày ban hành 19/10/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 19/10/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng