CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư 03/2012/TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu 03/2012/TT-BXD Ngày ban hành 05/09/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực 05/09/2012
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng