CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý hàng nhập khẩu không đạt chất lượng
Số hiệu 4432/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/08/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực 22/08/2012
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực