CHI TIẾT VĂN BẢN
Về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu 04/2012/TT-BKHĐT Ngày ban hành 13/08/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực 13/08/2012
Lĩnh vực

Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế

Cơ quan ban hành

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng