CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v: Đưa Cầu cảng SCT –Gas Việt Nam của Công ty TNHH SCT – Gas Việt Nam vào khai thác sử dụng
Số hiệu 351/ QĐ-CHHVN Ngày ban hành 09/06/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 09/06/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng