CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diệ
Số hiệu 04/2006/TT-NHNN Ngày ban hành 03/07/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 03/07/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Ngân Hàng Nhà Nước

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng