CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển
Số hiệu 188/2011/TT-BQP Ngày ban hành 07/11/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 07/11/2011
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Quốc Phòng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng