CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu
Số hiệu 104/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 16/11/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 16/11/2011
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng