CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế
Số hiệu 93/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 18/10/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/10/2011
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng