CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không
Số hiệu 26/2006/TT-BNG Ngày ban hành 02/08/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 02/08/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Ngoại Giao

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng