CHI TIẾT VĂN BẢN
Áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và Thông tư 20/2011/TT-BTTTT
Số hiệu 2984/BTTTT-CVT Ngày ban hành 30/09/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 30/09/2011
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng