CHI TIẾT VĂN BẢN
Sửa đổi Thông tư 12/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành
Số hiệu 139/2011/TT-BTC Ngày ban hành 10/10/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 10/10/2011
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng