CHI TIẾT VĂN BẢN
Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
Số hiệu 27 /2006/QĐ-BXD Ngày ban hành 06/09/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 06/09/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng