CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
Số hiệu 15/2011/TT-NHNN Ngày ban hành 12/08/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 12/08/2011
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Ngân Hàng Nhà Nước

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng