CHI TIẾT VĂN BẢN
Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Số hiệu 12/2006/QĐ-BTNMT Ngày ban hành 08/09/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 08/09/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng