CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hài quan về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hài quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 1711 TCHQ/QĐ/GSQL Ngày ban hành 18/12/2003
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/12/2003
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng