CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của CP đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu 14/2011/TT-BTTTT Ngày ban hành 07/06/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 07/06/2011
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực