CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh
Số hiệu 44/2011/TT-BCA Ngày ban hành 29/06/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 29/06/2011
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Công An

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực