CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam
Số hiệu 01/2011/TT-BNG Ngày ban hành 20/06/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 20/06/2011
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Ngoại Giao

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng