CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định 40/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định số 49/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Số hiệu 40/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 08/06/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 08/06/2011
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng