CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư 35/2011/TT-BGTVT về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu 35/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 06/05/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 06/05/2011
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng