CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng
Số hiệu 11/2009/TT-BXD Ngày ban hành 18/06/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 18/06/2009
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng