CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
Số hiệu 12/BXD-KHCN Ngày ban hành 13/01/2011
Loại văn bản Ngày hiệu lực 13/01/2011
Lĩnh vực

Giám định hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực