CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD
Số hiệu 605/BXD-KHXN Ngày ban hành 14/12/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 14/12/2010
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực