CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu 22/2010/TT-BTTTT Ngày ban hành 06/10/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 06/10/2010
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Thông Tin Truyền Thông

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực