CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Số hiệu 35/2010/TT-BCA Ngày ban hành 11/10/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 11/10/2010
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Công An

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng