CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu 14/2010/TT-BXD Ngày ban hành 20/08/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 20/08/2010
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng