CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản Cao Lanh đã qua chế biến
Số hiệu 47/BXD-VLXD Ngày ban hành 30/06/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 30/06/2010
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng