CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)
Số hiệu 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC Ngày ban hành 14/06/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 14/06/2010
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng