CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Số hiệu 37/BXD-VLXD Ngày ban hành 07/06/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 07/06/2010
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng