1619/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực

1577/HQBD-GSQL
V/v chuyển soi chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2021

Có hiệu lực

1839/QĐ-UBND
Thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/07/2021

Có hiệu lực

1555/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/07/2021

Có hiệu lực

04/TB-NVKHQ
Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2021

Có hiệu lực

3498/TCHQ-GSQL
Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2021

Có hiệu lực

3384/TCHQ-GSQL
Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2021

Có hiệu lực

3336/TCHQ-TXNK
Công văn số 3336/TCHQ-TXNK ngày 02/7/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/07/2021

Có hiệu lực

346/THQVN-ĐT&QLHV
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin tổ chức lớp Đào tạo, bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2021

Có hiệu lực

1312/HQBD-GSQL
V/v triển khai Hiệp định UKVFTA.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/06/2021

Có hiệu lực

1309/HQBD-GSQL
V/v thông báo danh sách DN phải tạm dừng cho mang hàng về bảo quản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2021

Có hiệu lực

2893/TCHQ-TXNK
Công văn số 2893/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/06/2021

Có hiệu lực

1674/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1674/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2021 V/v thu hẹp địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/06/2021

Có hiệu lực

1670/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1670/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/06/2021

Có hiệu lực

1669/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1669/QĐ-TCHQ ngày 08/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2021

Có hiệu lực

211/TB-KĐ6
Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2021

Có hiệu lực

1654/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1654/QĐ-TCHQ ngày 04/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/06/2021

Có hiệu lực

1646/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1646/QĐ-TCHQ ngày 04/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/06/2021

Có hiệu lực

1645/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1645/QĐ-TCHQ ngày 04/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/06/2021

Có hiệu lực

2743/TCHQ-TXNK
Công văn số 2743/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Thực hiện Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2021

Có hiệu lực

2736/TCHQ-TXNK
Công văn số 2736/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v đính chính công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2021

Có hiệu lực

954/QĐ-ĐT
Quyết định số 954/QĐ-ĐT ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Chi Cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/06/2021

Có hiệu lực

501/QĐ-HQKV2
Quyết định số 501/QĐ-HQKV2 ngày 1/6/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 - Cục Hải quan TP Hải Phòng V/v chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2021

Có hiệu lực

2695/TCHQ-TXNK
Công văn số 2695/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2021

Có hiệu lực

2687/TCHQ-TXNK
Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021 của Tổng cục Hải quan v/v thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2021

Có hiệu lực

39/QĐ-TĐ
Quyết định số 39/QĐ-TĐ ngày 31/5/2021 của Chi cục Hải quan Tây Đô - Cục Hải quan TP Cần Thơ V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

952/QĐ-ĐT
Quyết định số 952/QĐ-ĐT ngày 31/5/2021 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

1565/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1565/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2021 về gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

2669/TCHQ-GSQL
Công văn số 2669/TCHQ-GSQL ngày 31/5/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

2535/TCHQ-GSQL
Công văn số 2535/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hướng dẫn khai tờ khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2021

Có hiệu lực