206/TCHQ-GSQL
nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2019

Có hiệu lực

79/TCHQ-TXNK
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/01/2019

Có hiệu lực

25/TCHQ-TXNK
Thực hiện Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2019

Có hiệu lực

7523/TCHQ-CNTT
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/12/2018

Có hiệu lực

7198/TCHQ-TXNK
Phối hợp thời gian làm việc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2018

Có hiệu lực

7197/TCHQ-TXNK
ổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2018

Có hiệu lực

7067/TCHQ-TXNK
Bổ sung nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/11/2018

Có hiệu lực

48/2018/QĐ-TTg
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2018

Có hiệu lực

6967/TCHQ-TXNK
Áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2018

Có hiệu lực

6960/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2018

Có hiệu lực

6788/TCHQ-TXNK
Triển khai thực hiện Thông tư số 95/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2018

Có hiệu lực

44/2018/TT-BCT
Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2018

Có hiệu lực

6624/TCHQ-TXNK
Phân loại cẩu hàng Liebherr
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6639/TCHQ-TXNK
Tuyên truyền việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6638/TCHQ-TXNK
Miễn thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6564/TCHQ-TXNK
Phân loại thiết bị làm sạch băng tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6563/TCHQ-TXNK
Đăng trang tin dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6157/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/11/2018

Có hiệu lực

6394/TCHQ-TXNK
Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để sửa chữa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2018

Có hiệu lực

6364/TCHQ-TXNK
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

30/CT-TTg
Chỉ thị số về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

6216/TCHQ-TXNK
Phân loại hàng hóa (tấm LCD)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/10/2018

Có hiệu lực

6162/TCHQ-TXNK
Miễn thuế hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6161/TCHQ-TXNK
Phân loại Máy trộn cám cá
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6123/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT mặt hàng phân bón
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2018

Có hiệu lực

6106/TCHQ-TXNK
Khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2018

Có hiệu lực

6042/TCHQ-TXNK
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2018

Có hiệu lực

6015/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

6010/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế NK và thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

5978/TCHQ-TXNK
Hàng hóa NK phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực