980/QĐ-TCHQ
Quyết định số 980/QĐ-TCHQ ngày 06/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2020

Có hiệu lực

972/QĐ-TCHQ
Quyết định số 972/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v công nhận kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2020

Có hiệu lực

852/TB-HQBD
Lịch trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2020

Có hiệu lực

959/QĐ-TCHQ
Quyết định số 959/QĐ-TCHQ ngày 01/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ đối với Công ty TNHH Canary Trans Logistik
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2020

Có hiệu lực

1518/UBND-VX
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo CT số 16/CT-TTg của TTCP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

2283/BCT-KHCN
Công văn số 2283/BCT-KHCN ngày 31/3/2020 của Bộ Công Thương về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu;
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

2061/TCHQ-GSQL
Công văn số 2061/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020 về Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2020

Có hiệu lực

918/QĐ-TCHQ
Quyết định số 918/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/03/2020

Có hiệu lực

783/HQBD-GSQL
V/v may và xuất bán khẩu trang vải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2020

Có hiệu lực

1959/TCHQ-TXNK
Công văn số 1959/TCHQ-TXNK ngày 25/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn thời hạn nôp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/03/2020

Có hiệu lực

1924/TCHQ-TXNK
Công văn số 1924/TCHQ-TXNK ngày 24/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế hàng hóa của DNCX khi chuyển đổi loại hình
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2020

Có hiệu lực

05/TB-HĐNVKHQ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, lịch thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2020

Có hiệu lực

936/QĐ-BCT
Quyết định số 936/QĐ-BCT ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty CP Liên Việt Logistics
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/03/2020

Có hiệu lực

619/HQBD-VP
V/v cách ly, theo dõi sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2020

Có hiệu lực

1570/TCHQ-TXNK
Công văn số 1570/TCHQ-TXNK ngày 13/3/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phản hồi vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2020

Có hiệu lực

633/QĐ-TCHQ
Quyết định số 633/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2020

Có hiệu lực

30/2020/NĐ-CP
Nghị định về công tác văn thư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/03/2020

Có hiệu lực

522/HQBD-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/03/2020

Có hiệu lực

20/NQ-CP
Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2020

Có hiệu lực

1007/TCHQ-TXNK
Công văn số 1007/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế GTGT hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/02/2020

Có hiệu lực

410/HQBD-TXNK
V/v báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đến tình hình thu nộp NSNN của các DN nhập khẩu hàng hóa đến từ Trung Quốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/02/2020

Có hiệu lực

401/HQBD-GSQL
V/v triển khai một số nội dung mới về chính sách quản lý hàng hóa chuyên ngành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2020

Chưa có hiệu lực

03/TB-HĐNVKHQ
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2020

Có hiệu lực

370/BC-HQBD
Công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan tháng 02/2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/02/2020

Có hiệu lực

301/HQBD-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/02/2020

Có hiệu lực

281/HQBD-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/02/2020

Có hiệu lực

676/TCHQ-GSQL
Công văn số 676/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai phòng chống dịch cúm Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/02/2020

Có hiệu lực

195/QĐ-TCHQ
Quyết định số 195/QĐ-TCHQ ngày 04/02/2020 của Tổng cục Hải quan V/v Thu hẹp địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/02/2020

Có hiệu lực

259/HQBD-VP
V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/02/2020

Có hiệu lực

587/TCHQ-GSQL
Công văn số 587/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/01/2020

Có hiệu lực