158/TCHQ-GSQL
Công văn số 158/TCHQ-GSQL ngày 7/1/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2020

Có hiệu lực

103/HQBD-VP
V/v phân công trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/01/2020

Có hiệu lực

08/TB-THQVN
Thông báo v/v tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2020

Có hiệu lực

131/TCHQ-TXNK
Công văn số 131/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2020

Có hiệu lực

32/TCHQ-TXNK
Công văn số 32/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

13/TCHQ-TXNK
Công văn số 13/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

07/TCHQ-TXNK
Công văn số 07/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

06/TCHQ-TXNK
Công văn số 06/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

31/TCHQ-TXNK
công văn số 31/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/01/2020

Có hiệu lực

8123/TCHQ-TXNK
Công văn số 8123/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Doanh nghiệp ưu tiên NK hệ thống điều hòa trên 90.000 BTU
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/12/2019

Có hiệu lực

8107/TCHQ-TXNK
Công văn số 8107/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/12/2019

Có hiệu lực

8078/TCHQ-TXNK
Công văn số 8078/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/12/2019

Có hiệu lực

3864/HQHCM-TXNK
Công văn số 3864/HQHCM-TXNK ngày 30/12/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh v/v thông báo công khai các Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ tiền thuế nợ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/12/2019

Có hiệu lực

3756/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3756/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty dịch vụ Việt Kiều và hợp tác quốc tế (DONAVIK) là DNNN đã giải thể
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/12/2019

Có hiệu lực

8004/TCHQ-TXNK
Công văn số 8004/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Chuyển đổi loại hình DN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2019

Có hiệu lực

3704/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3704/QĐ-TCHQ ngày 25/12/2019 của Tổng cục Hải quan V/v công nhận kho ngoại quan của Cty TNHH Quang Phát
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/12/2019

Có hiệu lực

3694/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3694/QĐ-TCHQ ngày 24/12/2019 V/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Cty TNHH MTV Vận tải & TM Xuân Hiếu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/12/2019

Có hiệu lực

3693/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3693/QĐ-TCHQ ngày 24/12/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Mở rộng kho ngoại quan của Cty Tân Cảng 128 - Hải Phòng.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/12/2019

Có hiệu lực

3690/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3690/QĐ-TCHQ ngày 24/12/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Cty CP Anh Linh.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/12/2019

Có hiệu lực

7931/TCHQ-TXNK
Công văn số 7931/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/12/2019

Có hiệu lực

3660/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3660/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Ban hành quy chế trao đổi thông tin TKHQĐT, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK, NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/12/2019

Có hiệu lực

3647/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3647/QĐ-TCHQ ngày 18/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/12/2019

Có hiệu lực

3630/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3630/QĐ-TCHQ ngày 17/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/12/2019

Có hiệu lực

3622/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3622/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK ở khu vực biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/12/2019

Có hiệu lực

3602/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3602/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận kho xăng dầu VK102 đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2019

Có hiệu lực

3605/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2019

Có hiệu lực

3589/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3589/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới thuộc khu vực CK Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/12/2019

Có hiệu lực

3578/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3578/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận kho xăng dầu Lâm Tài Chánh đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/12/2019

Có hiệu lực

7620/TCHQ-GSQL
Công văn số 7620/TCHQ-GSQL ngày 09/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/12/2019

Có hiệu lực

7594/TCHQ-TXNK
Công văn số 7594/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại mặt hàng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2019

Có hiệu lực