731/HQBD-GSQL
Hướng dẫn thủ tục cấp C/O giáp lưng đối với hàng hóa gửi KNQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2018

Có hiệu lực

1841/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2018

Có hiệu lực

1586/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/04/2018

Có hiệu lực

05/2018/TT-BCT
Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2018

Có hiệu lực

232/KTHT-CĐ
Kiểm tra chất lượng máy nông nghiệp nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2018

Có hiệu lực

836/BVTV-KH
thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

04/2018/TT-BCT
quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ các nước ASEAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

1682/TCHQ-VP
Đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Có hiệu lực

03/2018/TT-BCT
quy định nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/03/2018

Hết hiệu lực

1636/TCHQ-TXNK
Thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/03/2018

Có hiệu lực

1619/TCHQ-TXNK
xử lý thuế GTGT hàng NK do nộp nhầm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1612/TCHQ-TXNK
xử lý thuế đối với hàng hóa NK cung ứng cho HĐGC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2018

Có hiệu lực

1511/TCHQ-GSQL
Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2018

Có hiệu lực

309/XNK-CN
Xuất khẩu tại chỗ nguyên vật liệu sản xuất, gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2018

Có hiệu lực

1395/TCHQ-TXNK
Chi phí vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

533/BXD-VLXD
Thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

739/TCTS-KTTS
Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2018

Có hiệu lực

1867/BCT-TKNL
Thông tin về thời hạn phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng đăng kí dán nhãn năng lượng.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2018

Có hiệu lực

797/GSQL-TCHQ
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2018

Có hiệu lực

410/GSQL-GQ1
Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/02/2018

Có hiệu lực

713/TCHQ-TXNK
Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/02/2018

Có hiệu lực

727/TCHQ-TXNK
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/02/2018

Có hiệu lực

15/2018/NĐ-CP
Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/02/2018

Có hiệu lực

09/2018/NĐ-CP
Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2018

Có hiệu lực

03/2018/TT-BGTVT
Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2018

Có hiệu lực

906/BVTV-ATTPMT
Thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/01/2018

Có hiệu lực

153/2017/NĐ-CP
Nghị định 153/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

158/2017/NĐ-CP
Nghị định 158/2017/NĐ-CP về quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

156/2017/NĐ-CP
Nghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực

159/2017/NĐ-CP
Nghị định 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/12/2017

Có hiệu lực