813/TCHQ-TXNK
Công văn số 813/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/02/2021

Có hiệu lực

1523/BTC-TCHQ
V/v ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/02/2021

Có hiệu lực

784/TCHQ-TXNK
Công văn số 784/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/02/2021

Có hiệu lực

796/TCHQ-TXNK
Công văn số 796/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/02/2021

Có hiệu lực

797/TCHQ-TXNK
Công văn số 797/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK hàng hóa của dự án BOT Mông Dương 2
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/02/2021

Có hiệu lực

761/TCHQ-TXNK
Công văn số 761/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Mã số HS mặt hàng whey
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2021

Có hiệu lực

658/TCHQ-TXNK
Công văn số 658/TCHQ-TXNK ngày 04/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế XK Nghị định số 57/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/02/2021

Có hiệu lực

547/TCHQ-TXNK
Công văn số 547/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/02/2021

Có hiệu lực

475/TCHQ-TXNK
Công văn số 475/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2021

Có hiệu lực

450/TCHQ-VP
Công văn số 450/TCHQ-VP ngày 29/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/01/2021

Có hiệu lực

10/VH-QĐ
Khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/01/2021

Có hiệu lực

10/QĐ-MP
Khoanh nợ tiền thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

11/QĐ-MP
Khoanh nợ tiền thuế đối với 2 người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

333/TCHQ-GSQL
Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

330/TCHQ-GSQL
Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

333/TCHQ-GSQL
Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

330/TCHQ-GSQL
Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

289/TCHQ-GSQL
Công văn số 289/TCHQ-GSQL ngày 21/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thể thức C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2021

Có hiệu lực

236/TCHQ-GSQL
Công văn số 236/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực

235/TCHQ-GSQL
Công văn số 235/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tái xuất phế liệu tồn đọng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực

234/TCHQ-GSQL
Công văn số 234/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực

215/CT-TCHQ
Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2021

Có hiệu lực

122/TCHQ-GSQL
Công văn số 122/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/01/2021

Có hiệu lực

119/TCHQ-GSQL
Công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/01/2021

Có hiệu lực

120/TCHQ-GSQL
Công văn số 120/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/01/2021

Có hiệu lực

85/TCHQ-TXNK
Công văn số 85/TCHQ-TXNK ngày 08/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2021

Có hiệu lực

54/TCHQ-GSQL
Công văn số 54/TCHQ-GSQL ngày 07/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai báo đơn vị tính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/01/2021

Có hiệu lực

02/2021/NĐ-CP
Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/01/2021

Có hiệu lực

41/TCHQ-TXNK
Công văn số 41/TCHQ-TXNK ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2021

Có hiệu lực

47/TCHQ-GSQL
Công văn số 47/TCHQ-GSQL ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX, gửi Kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/01/2021

Có hiệu lực