1925/QĐ-TCHQ
Quyết định ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2018

Có hiệu lực

3899/TCHQ-GSQL
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2018

Có hiệu lực

1919/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa XK, NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2018

Có hiệu lực

3615/TCHQ-TXNK
xác định trước mã số "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3"
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2018

Có hiệu lực

3585/TCHQ-TXNK
Chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/06/2018

Có hiệu lực

3556/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2018

Có hiệu lực

1810/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2018

Có hiệu lực

3243/CV-TCHQ
kiểm tra chất lượng xe nâng hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3233/CV-TCHQ
triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn mầu NK theo QĐ số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3144/TCHQ-TXNK
đóng tài khoản một số PGD KBNN mở tại NHTM
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/06/2018

Có hiệu lực

3076/TCHQ-TXNK
Phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2018

Có hiệu lực

3052/TCHQ-TXNK
Phân loại máy chế biến thực phẩm, trộn rau củ, quả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2018

Có hiệu lực

2896/TCHQ-KTSTQ
Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/05/2018

Có hiệu lực

2721/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi EVA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/05/2018

Có hiệu lực

69/2018/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

2606/TCHQ-GSQL
Thủ tục tạm nhập tái xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2018

Có hiệu lực

2368/BTNMT-TCMT
Thông báo đơn vị tạm thời theo dõi, ký thông báo lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/05/2018

Có hiệu lực

2530/TCHQ-GSQL
vướng mắc C/O mẫu D
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2018

Có hiệu lực

64/2018/NĐ-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2018

Có hiệu lực

2135/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/05/2018

Có hiệu lực

2356/TCHQ-TXNK
Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2018

Có hiệu lực

59/2018/NĐ-CP
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

39/2018/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

38/2018/TT-BTC
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

06/2018/TT-BCT
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

53/2018/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2018

Có hiệu lực

1956/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2018

Có hiệu lực

731/HQBD-GSQL
Hướng dẫn thủ tục cấp C/O giáp lưng đối với hàng hóa gửi KNQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2018

Có hiệu lực

1841/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2018

Có hiệu lực

1586/TXNK-TGHQ
Khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/04/2018

Có hiệu lực