4428/TCHQ-GSQL
Công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/07/2020

Có hiệu lực

4148/TCHQ-TXNK
Công văn số 4148/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2020

Có hiệu lực

4140/TCHQ-TXNK
Công văn số 4140/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Nộp dần tiền nợ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2020

Có hiệu lực

11/TB-HĐNVKHQ
Thông báo danh sách phòng thi. lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/06/2020

Có hiệu lực

814/QĐ-BTC
V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi, chức năng quản lý BTC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2020

Có hiệu lực

1088-1089/QĐ-HQKV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2020

Có hiệu lực

1443/HQBD-GSQL
V/v thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ HQ năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/05/2020

Có hiệu lực

245/TB-THQVN
Thông báo v/v tổ chức Lớp hướng dẫn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực phía Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/05/2020

Có hiệu lực

3312/TCHQ-GSQL
Công văn số 3312/TCHQ-GSQL ngày 22/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn KTCL mặt hàng ra da NK sử dụng cho tàu biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/05/2020

Có hiệu lực

238/TB-THQVN
Thông báo v/v tổ chức lớp hướng dẫn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/05/2020

Có hiệu lực

3120/TCHQ-GSQL
Công văn số 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Địa điểm đăng ký tờ khai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2020

Có hiệu lực

3060/TCHQ-GSQL
Công văn số 3060/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

3062/TCHQ-GSQL
Công văn số 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

3063/TCHQ-GSQL
Công văn số 3063/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận trên giấy phép CITES
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2020

Có hiệu lực

186/KTSTQ
Quyết định số 186/KTSTQ ngày 08/5/2020 vv áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục HQ đối với hàng XNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/05/2020

Có hiệu lực

1235/HQBD-VP
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

1233/HQBD-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục nộp phí, lệ phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

1236/HQBD-VP
V/v bão bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

2973/TCHQ-GSQL
Công văn số 2973/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

1149/TB-HQBD
Lịch trực tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4, 01/5/2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/04/2020

Có hiệu lực

2720/TCHQ-GSQL
đăng ký tờ khai XK gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/04/2020

Có hiệu lực

2722/TCHQ-GSQL
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/04/2020

Có hiệu lực

2650/TCHQ-GSQL
Xứ lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/04/2020

Có hiệu lực

2571/TCHQ-GSQL
Công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2020

Có hiệu lực

1090/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1090/QĐ-TCHQ ngày 20/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giao nhận quốc tế Liên Minh (Quận Tân Bình, TP.HCM)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2020

Có hiệu lực

1091/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1091/QĐ-TCHQ ngày 20/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Asia Trans Access (tòa nhà Amazing Centre, 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2020

Có hiệu lực

2434/TCHQ-TXNK
Công văn số 2434/TCHQ-TXNK ngày 17/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thỏa thuận hợp tác PHT NSNN.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/04/2020

Có hiệu lực

2411/TCHQ-TXNK
Công văn số 2411/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Kiến nghị của Công ty TNHH DK CODING
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2020

Có hiệu lực

155/VPCP
Thông báo kết luận số 155/VPCP ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid 19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/04/2020

Có hiệu lực

2404/TCHQ-CNTT
Công văn số 2404/TCHQ-CNTT ngày 15/4/2020 về Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/04/2020

Có hiệu lực