2676/HQBD-TXNK
Về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2021

Có hiệu lực

2619/HQBD-TXNK
V/v biểu dương công tác thu hồi nợ phí hải quan và tăng cường xử lý nợ phí hải quan cuối năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2021

Có hiệu lực

2620/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2021

Có hiệu lực

662/TB-THQVN
V/v tổ chức lớp đào tạo NVHQ cơ bản theo hình thức trực tuyến khóa 6 (mã lớp: HQCB06-2021)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/11/2021

Có hiệu lực

2555/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc xác minh tài khoản, số dư tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2021

Có hiệu lực

2450/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện quyết định 2302/QĐ-BTC ngày 12/10/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2021

Có hiệu lực

632/THQVN-ĐT&QLHV
V/v hỗ trợ đăng tải và niêm yết thông tin mở lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản dành cho DN của Trường Hải quan Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2021

Có hiệu lực

2394/HQBD-TXNK
V/v triển khai công tác thu ngân sách nhà nước cuối năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2021

Có hiệu lực

528/HQNKCN
V/v công khai thông tin nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2021

Có hiệu lực

2669/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2021

Có hiệu lực

2656/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/10/2021

Có hiệu lực

2302/QĐ-BCT
Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công thương v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Công hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lay-xi-a
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2021

Có hiệu lực

2553/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2553/QĐ-TCHQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/10/2021

Có hiệu lực

HQMP-BB
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin nợ thuế của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2021

Có hiệu lực

2317/TB-HQBD
Thông báo danh sách đơn vị, CBCC Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sử dụng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/10/2021

Có hiệu lực

584/TB-THQVN
V/v tổ chức các Lớp hướng dẫn kỹ năng khai hải quan và lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng NL, VTNK, HHXK dành cho các DN GC, SXXK và CX theo hình thức trực tuyến
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/10/2021

Có hiệu lực

2250/HQBD-TXNK
V/v triển khai Quyết định 4663/QĐKBNN ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2021

Có hiệu lực

568/THQVN-ĐTQLHV
V/v hố trợ đăng tải và niêm yết thông tin mở lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản dành cho doanh nghiệp của Trường Hải quan Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/09/2021

Có hiệu lực

173/HQVH
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin của DN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2021

Có hiệu lực

510/HQMP
V/v đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin nợ thuế của doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2021

Có hiệu lực

2145/HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

234/HQVSIP
Thông tin doanh nghiệp nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

2105/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2021

Có hiệu lực

4451/TCHQ-CNTT
Công văn số 4451/TCHQ-CNTT ngày 15/9/2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/09/2021

Có hiệu lực

2083/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2080/QĐ-BTC ngày 31/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

4386/TB-TCHQ
Thông báo số 4386/TB-TCHQ ngày 13/9/2021 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

4663/QĐ-KBNN
Ban hành danh mục mã phí, lệ phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

4363/TCHQ-CNTT
Công văn số 4363/TCHQ-CNTT ngày 10/9/2021 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực