3208/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3208/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho hàng không kéo dài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3209/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3209/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3210/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3210/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận Đại lý giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3211/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3211/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3212/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3212/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại cảng Hưng Thái, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3217/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3217/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3222/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3222/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

6845/TCHQ-GSQL
Công văn số 6845/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2019

Có hiệu lực

3178/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3178/QĐ-TCHQ ngày 31/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty TNHH TM và DV Kim Ngân
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2019

Có hiệu lực

6828/TCHQ-TXNK
Công văn số 6828/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Trả lời văn bản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

6832/TCHQ-TXNK
Công văn số 6832/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xác định nghĩa vụ thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

3164/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3164/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm làm TTHQ tại cảng XK, NK hàng hóa được thành lập trong nội địa (ICD TBS - Tân Vạn)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

3163/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3163/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

667/QĐ-QLD
Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

666/QĐ-QLD
Quyết định số 666/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

6786/TCHQ-TXNK
Công văn số 6786/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Nhập khẩu hàng hóa SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

3153/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

3152/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3152/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

2025/TY-TTr,PC
Công văn số 2025/TY-TTr,PC ngày 28/10/2019 của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/10/2019

Có hiệu lực

3222/QĐ-BCT
Quyết định số 3222/QĐ-BCT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3121/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3121/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3119/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3119/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3118/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3118/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận kho xăng dầu Cù Lao Tào đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3117/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3117/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3116/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3116/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

4496/GSQL-TH
Công văn số 4496/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv cấp mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

4493/GSQL-TH
Công văn số 4493/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

4492/GSQL-TH
Công văn số 4492/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3108/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3108/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3113/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3113/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực