3314/HQBD-TXNK
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/11/2020

Có hiệu lực

7345/TCHQ-TXNK
Công văn số 7345/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2020

Chưa có hiệu lực

3308/HQBD-GSQL
V/v tăng thời gian hoạt động KNQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2020

Có hiệu lực

7339/TCHQ-TXNK
Công văn số 7339/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/11/2020

Chưa có hiệu lực

3208/HQBD-TXNK
V/v xử lý số liệu tài khoản phải thu, phải hoàn trên phần mềm KTTT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2020

Có hiệu lực

3170/HQBD-TXNK
V/v chưa nhận được thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2020

Có hiệu lực

7236/TCHQ-TXNK
Công văn số 7236/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc đối với Thông báo kết quả phân loại số 5371, 5372/TB-TCHQ ngày 14/8/2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/11/2020

Chưa có hiệu lực

7128/TCHQ-TXNK
Công văn số 7128/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột hồng sâm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

7129/TCHQ-TXNK
Công văn số 7129/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

7148/TCHQ-TXNK
Công văn số 7148/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

7139/TCHQ-ĐTCBL
Công văn số 7139/TCHQ-ĐTCBL ngày 6/11/2020 v/v kiến nghị về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Chưa có hiệu lực

7128/TCHQ-TXNK
Công văn số 7128/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột hồng sâm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Có hiệu lực

7129/TCHQ-TXNK
Công văn số 7129/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/11/2020

Có hiệu lực

6932/TCHQ-GSQL
Kiểm tra xuất xứ đối với sản phẩm thịt và gia cầm NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2020

Có hiệu lực

2466,2467,2468,2469/QĐ-KV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2020

Có hiệu lực

6968/TCHQ-GSQL
Thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2020

Có hiệu lực

6915/TCHQ-TXNK
Công văn số 6915/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/10/2020

Có hiệu lực

6905/TCHQ-TXNK
Công văn số 6905/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế giá trị gia tăng (đối với dược liệu nhập khẩu)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2020

Có hiệu lực

2980/HQBD-VP
V/v triển khai CV số 6737/TCHQ-CNTT về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2020

Có hiệu lực

6776/TCHQ-GSQL
Công văn số 6776/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục tái nhập hàng trả lại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/10/2020

Có hiệu lực

1605/QĐ-BTC
V/v điều chỉnh Chi cục Hải quan quản lý địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2020

Có hiệu lực

1016/HQTTH-NV
V/v mất Danh mục hàng hoá miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2020

Có hiệu lực

6543/TCHQ-VP
Thực hiện thủ tục thu hồi đổi biển xe ô tô ký hiệu 80
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2020

Có hiệu lực

2760/HQBQ-TXNK
V/v thực hiện văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/10/2020

Có hiệu lực

2172-2173/QĐ-KV3
Quyết định vv Giải tỏa biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/09/2020

Có hiệu lực

2730/HQBD-CBL&XL
V/v hướng dẫn và cảnh báo nghiệp vụ tăng cường quản lý hạt điều NK theo loại hình SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/09/2020

Có hiệu lực

6201/TCHQ-GSQL
Công văn số 6201/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2020

Có hiệu lực

2106/QĐ-HQKV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/09/2020

Có hiệu lực

1450/QĐ-BTC
Quyết định số 1450/QĐ-BTC ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2020

Có hiệu lực

6192/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2020

Có hiệu lực