2145/HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

234/HQVSIP
Thông tin doanh nghiệp nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

2105/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc thuế chống bán phá giá trường hợp nhập khẩu tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/09/2021

Có hiệu lực

4451/TCHQ-CNTT
Công văn số 4451/TCHQ-CNTT ngày 15/9/2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/09/2021

Có hiệu lực

2083/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2080/QĐ-BTC ngày 31/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

4386/TB-TCHQ
Thông báo số 4386/TB-TCHQ ngày 13/9/2021 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

4363/TCHQ-CNTT
Công văn số 4363/TCHQ-CNTT ngày 10/9/2021 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

4360/TCHQ-TXNK
Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2021

Có hiệu lực

2065/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2021

Có hiệu lực

2035/HQBD-TXNK
V/v chính sách thuế hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/09/2021

Có hiệu lực

502/THQVN-NV
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin tổ chức lớp Đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/09/2021

Có hiệu lực

1998/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư 72/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2021

Có hiệu lực

4197/TCHQ-CNTT
Công văn số 4197/TCHQ-CNTT ngày 27/8/2021 về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2021

Có hiệu lực

1971/HQBD-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2021

Có hiệu lực

1892/HQBD-TXNK
V/v hướng dẫn thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2021

Có hiệu lực

4069/TCHQ-TXNK
Công văn số 4069/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2021 của Tổng cục Hải quan v/v thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/08/2021

Có hiệu lực

4032/TCHQ-GSQL
Công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 của Tổng cục Hải quan V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2021

Có hiệu lực

1761/HQBD-GSQL
V/v triển khai thực hiện thủ tục hải quan kiểm ta, giám hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container từ cảng Cát lái đến ICD Tân Cảng Sóng Thần
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2021

Có hiệu lực

3940/TB-TCHQ
Thông báo số 3940/TB-TCHQ ngày 9/8/2021 của Tổng cục Hải quan v/v kết quả xác định trước mã sô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2021

Có hiệu lực

1750/HQBD-TXNK
nộp thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ loại hình SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/08/2021

Có hiệu lực

1735/HQBD-TXNK
V/v thẩm quyền ban hành Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2021

Có hiệu lực

2166/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2021

Có hiệu lực

3847/TCHQ-GSQL
Giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/08/2021

Có hiệu lực

741/CNTT-SW
VB 741/CNTT-SW tra cứu C/O mẫu D điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/07/2021

Có hiệu lực

04/TB-NVKHQ
VB 04/TB-NVKHQ Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/07/2021

Có hiệu lực

1619/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực

1616/HQBD-TXNK
V/v chấn chỉnh báo cáo rà soát nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực

1577/HQBD-GSQL
V/v chuyển soi chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2021

Có hiệu lực

1839/QĐ-UBND
Thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/07/2021

Có hiệu lực