Tin tức
DANH SÁCH TIN TỨC
Hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu
01/12/2020
Tổng cục Hải quan nhận được nhiều thắc mắc của các DN gửi đến liên quan về việc hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Để tạo điều kiện cho DN và hướng dẫn cụ thể vấn đề này cho các đơn vị hải quan địa phương áp dụng hiệu quả vào thực tế, ngày 8/10/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 6529/TCHQ-TXNK.
Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế
27/11/2020
Với mục đích đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan nhằm đóng góp cho tiến trình cải cách, hiện đại hóa các quy trình, thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đủ điều kiện nhân viên
25/11/2020
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3161/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần Mai Thành, địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh.
Nhiều lưu ý về kiểm tra xuất xứ hàng hoá theo các hiệp định thương mại tự do
24/11/2020
Nhiều lưu ý về kiểm tra xuất xứ hàng hoá cho các đơn vị Hải quan phía Nam trong việc thực thi các hiệp định thương mại tự do.
Sẽ sửa đổi thủ tục đối với hành lý của người xuất nhập cảnh
20/11/2020
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP, một số điều khoản về công tác quản lý hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh sẽ được sửa đổi đảm bảo sự thống nhất, phù hợp quy định thực tế, quy định của các văn bản pháp luật có liên quan và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan được thống nhất, minh bạch, rõ ràng.
Sửa đổi Nghị định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
20/11/2020
Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan.
Nhiều doanh nghiệp mới được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
18/11/2020
Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp và cho phép tiếp nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với một doanh nghiệp.
Sửa đổi Nghị định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
16/11/2020
Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan.
Ngành Hải quan thu hồi nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng
12/11/2020
Theo thống kê sơ bộ, tính đến hết ngày 31/10/2020, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng.
Triển khai hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin
10/11/2020
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin.
LIÊN KẾT WEBSITE