Tin tức
DANH SÁCH TIN TỨC
Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng Bộ Cục Hải quan Bình Dương lần thứ VI Nhiệm kỳ 2020-2025
11/02/2020
Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng Bộ Cục Hải quan Bình Dương lần thứ VI Nhiệm kỳ 2020-2025
Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng Bộ Cục Hải quan Bình Dương lần thứ VI Nhiệm kỳ 2020-2025
06/02/2020
Cùng với cả nước, Đảng bộ Cục Hải quan Bình Dương đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Bình Dương lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
LIÊN KẾT WEBSITE