DANH SÁCH BIỂU MẪU
Tên biểu mẫu Download
Biểu mẫu khai báo xin cấp phép xây dựng năm 2017 theo TT31/BXD/HN
Biểu mẫu khai báo thông tin doanh nghiệp theo NDD31/CP2017
LIÊN KẾT WEBSITE