HỖ TRỢ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

HỖ TRỢ THÔNG TIN

THU NỘP THUẾ, LỆ PHÍ ĐIỆN TỬ QUA NGÂN HÀNG CHO CƠ QUAN HẢI QUAN

Hiện tại, việc thu nộp thuế, lệ phí điện tử của cơ quan Hải quan qua các ngân hàng được thực hiện theo qui định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015.

I/ THÔNG TIN VỀ CÁC CHI CỤC HẢI QUAN – KHO BẠC NHÀ NƯỚC – NGÂN HÀNG ĐƯỢC KBNN ỦY NHIỆM THU:

 

II/ THÔNG TIN VỀ CÁC TÀI KHOẢN THU THUẾ VÀ THU LỆ PHÍ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

 TT

Mã Tài khoản 

Tên Tài khoản

1

7111

Thu nộp NSNN

2

3511

Lệ phí hải quan

3

3591

Thu thuế tạm thu (loại hình SXXK)

4

3512

Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX)

5

3942

Thu các khoản đảm bảo

 

III/ THÔNG TIN VỀ CÁC CÁC NGÂN HÀNG ĐÃ KÝ KẾT PHỐI HỢP THU NSNN VỚI CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN TOÀN QUỐC

Theo thông báo tại công văn 3144/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2017 của Tổng cục Hải quan thì đã có 36 ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với ngành Hải quan như sau:

 

Số TT Tên Ngân hàng

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

3

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

5

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

6

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

8

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

9

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

10

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

11

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

12

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB) (ngày 23/5/2015 đa sáp nhập với Ngân hàng TM.CP Đầu tư và Phát triền Viẹt Nam (BIDV)

13

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

14

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

15

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

16

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

17

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

18

Ngân hàng THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD (Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh).

19

Ngân hàng TMCP Đông Á

      20

Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)

21

Ngan hàng TMCP Sồi gòn Thương tín (Sacombank)

22

Ngân hàng TMCP A Châu (ACB)

23

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

24

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

25

Ngân hàng thương mại cổ phẩn Nam Ả

26

Ngân hàng TMCP Đông Nam Ả ( ScABank)

27

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB)

28

Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd

29

Ngân hàng umitomo Mitsui Banking Corporation (SM.BC)

30

Ngân bàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA

31

Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam

32

Ngân bàng thương mại cổ phần Việt Á

33

Ngân hàng Citibank, N.A

34

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long

35

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

36

Ngân hàng Bangkok Đại chúng trách nhiệm hữu hạn

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE